27 Vũ Tuấn Anh
  • Số trận

    0

  • Số bàn thắng

    0

COUNTRY

VIỆT NAM

date_of_birth

10/3/1997

joined

01/01/2019