16 Phạm Hải Nam
  • Số bàn

    00

  • Số trận

    00

position

Hậu vệ cánh

COUNTRY

VIỆT NAM

date_of_birth

02/04/2004

joined

01/01/2019