63 Phạm Đình Thuần
Người tầm thường không tin vào các cá nhân vĩ đại
  • Tuổi

    19

  • Số bàn thắng

    99

  • Số trận đá

    499

date_of_birth

06/03/2001

joined

01/01/2019
Người tầm thường không tin vào các cá nhân vĩ đại