17 Nguyễn Văn Âu
  • Số trận

    00

  • Số bàn thắng

    00

COUNTRY

VIỆT NAM

date_of_birth

6/14/1990

joined

01/01/2019