77 Nguyễn Đức Linh
  • Số trận

    00

  • Số bàn thắng

    00

COUNTRY

VIỆT NAM

date_of_birth

05/21/1991

joined

01/01/2019